12 Aug 2020 - 03:09       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Exproprierile pentru barajul Rastolita, scumpite de 6 ori
   Tipărire
Curierul național Exproprierile pentru barajul Rastolita, scumpite de 6 oriAfrodita Cicovschi / afrodita

.cicovschi@curierulnational.roÎn sase ani, costurile au crescut de aproape sase ori (de la 245. 375 lei în 2011, la 1,46 mil. lei în 2017), ca urmare a reconstituirii unor drepturi de proprietate, numarul actual al imobilelor ce trebuie expropriate fiind majorat de la 39, în 2011, la 79 în prezent, cu 3 mai putine decât în 2015 (când în lista exproprierilor se aflau 81)Costul exproprierilor creste de la an la an, de la 1,36 mil. lei, în urma cu doi ani, la 1,46 mil. lei în prezentImobilele ce vor fi expropriate sunt proprietatea privata situata în coridorul de expropriere de pe raza comunelor Rastolita, Lunca Bradului si Vatava, din jud. Mures La sase ani de când s-au întocmit primele documente aferente exproprierii terenurilor necesare amplasamentului lucrarii de utilitate publica de interes national \'Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”, în suprafata de 210,4315 ha, Ministerul Energiei creste din nou costurile, acestea ajungând de aproape sase ori mai mari decât în 2011.\'Se aproba lista cuprinzând imobilele proprietate privata supuse exproprierii potrivit art.2, situate pe raza comunelor Rastolita, Lunca Bradului si Deda din judetul Mures, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale aferente despagubirilor. (...) Se aproba sumele individuale estimate de catre expropriator, aferente despagubirilor pentru imobilele, proprietate privata, situate în coridorul de expropriere, conform evaluarii, în cuantum total de 1.461,052 mii lei si se vor aloca de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei”, se arata în actul normativ, cu precizarea ca sumele vor fi virate de catre Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitarii acestora de catre reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA.Suprafata terenurilor necesar a fi ocupate pentru realizarea AHE Rastolita, în  suprafata de 210,4315 ha, este în conformitate cu solutiile constructive fundamentate în documentatia Studiului de Fezabilitate din anul 1996, asigurându-se astfel punerea în functiune a obiectivului de investitii cu respectarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotarârea Guvernului nr. 489/1996.În februarie 2015, suma aferenta despagubirilor proprietarilor de terenuri din zona pe care se va realiza Hidrocentrala Rastolita era, conform evaluarii, de 1.358.570 lei.Din 151.034,3 ha teren administrat de Romsilva, la data întocmirii documentatiei în 2011, pentru 55.939,5 ha a fost reconstituit dreptul de proprietate privata, în baza Sentintei Civile nr. 1803 emisa la 06.10.2010 de Judecatoria Reghin, ramasa irevocabila prin Decizia nr. 591/2011 a Tribunalului Mures si notificata sub nr. 46400/2013 la Societatea Hidroelectrica SA. Suprafata actuala afectata de AHE Rastolita, aflata în administrarea Romsilva, este de 95.094,8 ha. La nivelul anului 2014, suprafata de teren proprietate privata initiala de 12.054,8 ha s-a majorat cu 55.939,5 ha, suprafata totala fiind de 67.994,3 ha. În 2011, exproprierile erau estimate la 245.000 lei\'Suma initiala de 245.375 lei, la data întocmirii documentatiei în anul 2011, a fost majorata la 1.358.571 lei, ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate privata (în baza Sentintei Civile nr.1803 emisa la 06.10.2010 de Judecatoria Reghin, ramasa irevocabila prin Decizia nr.591/15.06.2011 a Tribunalului Mures si notificata sub nr. 46400/15.04.2013 la Hidroelectrica), conform tarifului evaluatorului ANEVAR, aferenta unui numar total de 81 imobile (39 imobile în 2011)”, se explica în nota de fundamentare.Imobilele ce vor fi expropriate sunt proprietatea privata situata în coridorul de expropriere de pe raza comunelor Rastolita, Lunca Bradului si Vatava, din jud. Mures.Comuna Rastolita - Ratosnya - este alcatuita din satele Rastolita, Borzia, Iod, Galaoaia si Androneasa si are o baza de exploatare forestiera si un santier pentru construirea unui baraj de hidrocentrala. Aflata la poalele muntilor, ofera cai de acces în Muntii Calimani pe valea Rastolitei si pe valea Visei, iar în Muntii Ghiurghiului pe valea Iodului.Veniturile populatiei, în proportie de 90%, sunt realizate din exploatarea si prelucrarea lemnului din zona, si din pasunat, numai 10% din alte activitati comerciale.Devizul modificat succesiv din 1996 pâna în prezent\'De la data emiterii Hotarârii Guvernului nr. 489/1996 si pâna în prezent, devizul general al obiectivului de investitii AHE Rastolita a facut obiectul mai multor Ordine emise de ministerul de resort, prin care valoarea devizului general s-a actualizat în vederea preluarii influentelor evolutiei coeficientului mediu de inflatie, în conformitate cu Buletinul Statistic elaborat de catre Institutul National de Statistica. Actualizarea devizului general al obiectivului AHE Rastolita se face în conditiile legii, având în vedere sursa de finantare a obiectivului de investitii”, se arata în actuala nota de fundamentare a actului normativ privind exproprierile.Potrivit acesteia, prin Hotarârea Guvernului nr. 1211/1996 s-a defalcat obiectivul de investitii în doua obiective noi, respectiv \'Acumularea Rastolita si captarile secundare” si \'Centrala Hidroelectrica Rastolita”. Pentru primul obiectiv a fost numit beneficiar si ordonator de credite RA \'Apele Române”, iar pentru cel de-al doilea RA RENEL.RA RENEL, prin IE Cluj si apoi Societatea \'Hidroelectrica” SA, prin Sucursala Hidrocentrale Cluj, în baza Hotarârii Guvernului nr. 332/1996 de declarare a utilitatii publice si a documentatiilor de expropriere, a parcurs etapa de expropriere pentru cauza de utilitate publica, pentru obiectivul \'Centrala Hidroelectrica Rastolita”, expropriind dupa mai multe procese în instanta o suprafata totala de 7,33 ha.RA \'Apele Române” nu a reusit sa faca demersurile pentru exproprierea si transferul terenurilor necesare realizarii Acumularii Rastolita si a captarilor secundare, în intervalul 1997-2003 alocând fonduri de investitii deosebit de reduse pentru realizarea acumularii Rastolita.În acest interval de timp, 1997-2003, pentru obiectivul de investitii energetice Centrala Hidroelectrica Rastolita, Societatea Hidroelectrica SA a alocat fonduri de investitii semnificativ mai mari, înregistrându-se la finalul anului 2002 o neta ramânere în urma a stadiilor fizice realizate pentru acumularea/barajul Rastolita, obiectiv RA \'Apele Române”, fata de stadiile fizice realizate de obiectivul CHE Rastolita, obiectiv Hidroelectrica SA.Aceasta stare de fapt a impus initiativa Societatii Hidroelectrica SA, respectiv a ministerului de resort, de a initia prin Hotarâre de Guvern, unificarea celor doua obiective în cadrul unuia singur, titlul de investitie purtând denumirea de \'Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”. Prin Hotarârea Guvernului nr.424/2003 obiectivul \'Acumularea Rastolita si captarile secundare \'se transfera la Societatea Hidroelectrica SA reunindu-se cu obiectivul Centrala Hidroelectrica Rastolita” ca unic obiectiv de investitii sub denumirea de \'Amenajarea Hidroenergetica Rastolita”, sarcina obtinerii terenurilor pentru acumularea Rastolita si pentru captarile secundare revenindu-i Societatii Hidroelectrica SA.Stadiile fizice înregistrate la data de 01.01.2016 permit punerea în functiune a obiectivului de investitii AHE Rastolita, la nivel minim energetic (Etapa I), la finele anului 2017.Aceasta punere în functiune este conditionata de obtinerea terenurilor în conformitate cu documentatia \'Coridor de Expropriere aferent AHE Rastolita”, documentatie elaborata conform prevederilor Legii nr.255/2010.
Publicat de:
Vineri, 24 Martie 2017 - 07:08 AM
 

Exproprierile pentru barajul Rastolita, scumpite de 6 ori | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu