14 Aug 2020 - 19:56       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE




Ministerul Agriculturii pregateste legea arealelor irigabile
   Tipărire
Curierul național Ministerul Agriculturii pregateste legea arealelor irigabileAfrodita Cicovschi / afrodita

.cicovschi@curierulnational.roInitiatorii propun modificarea ordinii de restrictionare a utilizarii apei pentru irigatii, precizând ca, în timp de seceta, aceasta este prima suspendata de la consumArealele irigabile vor fi cuprinse în harti, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, cu delimitarea claselor de calitate ale soluluiUtilizatorii de apa din areal vor avea un "drept de apa personalizat"Ministerul Agriculturii a postat recent pe site-ul sau un set de propuneri privind principiile de reglementare a arealelor irigabile din România, printre care si modificarea ordinii de restrictionare a utilizarii apei în caz de seceta. "În prezent prima care este restrictionata la consum este apa pentru irigatii", argumenteaza Ministerul Agriculturii necesitatea modificarii ordinii de prioritate privind restrictiile de utilizare a apei.Pornind de la faptul ca pe termen lung, conform estimarilor de specialitate, întreg teritoriul României va fi afectat de deficit de apa, institutia si-a propus sa reglementeze drepturile si obligatiile statului si ale proprietarilor de teren din arealul irigabil - fara a le mentiona însa -, precum si identificarea marimii acestor areale si a restrictiilor de alimentare cu apa în functie de clasa de calitate a solului si cea de favorabilitate a acestora, pentru prioritizarea investitiilor. O alta propunere priveste interzicerea irigatiilor în afara arealului si a celor care sunt alimentate din apa subterana pe terenurile din areal, cu exceptia forajelor pentru eliminarea excesului de apa, dar si identificarea proprietatilor din areal si înscrierea în cartea funciara a acestora ca teren irigabil sau cu potential irigabil - instituirea registrului proprietatilor din arealul irigabil.Nu în ultimul rând, terenurile din arealele irigabile vor fi clasificate pe clase de calitate ale solului si pe clase de favorabilitate pentru diferite culturi agricole si stabilirea unor politici de piata, urmând sa fie introduse unele restrictii "altele decât cele din Legea fondului funciar, privind utilizarea terenurilor în alte scopuri decât folosinta agricola".Arealele vor fi cuprinse în harti, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, cu delimitarea claselor de calitate ale solului si de favorabilitate ale acestora din punct de vedere economic si a restrictiilor de utilizare a acestor terenuri, iar utilizatorii de apa din areal vor avea un "drept de apa personalizat".Sistemul de irigatii va avea perdele forestiere de protectie În ceea ce-i priveste pe specialistii în îmbunatatiri funciare, respectiv cei care activeaza în cercetarea, proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de îmbunatatiri funciare, acestia ar putea beneficia de stimulente pentru acoperirea deficitului de personal calificat în domeniul îmbunatatirilor funciare.Ministerul Agriculturii vrea sa identifice si suprafetele de teren pe care se pot realiza amenajari de irigatii noi si pentru care sunt necesare studii de impact, iar proiectarea si realizarea amenajarilor de irigatii sa se realizeze numai cu perdele forestiere de protectie si împadurire a terenurilor degradate.Alte masuri se refera la impozitarea diferentiata a terenurilor din areal, elaborarea unor politici de tarifare a apei pentru irigatii care ofera stimulente corespunzatoare pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa si a unor masuri de stabilire a unor tarife care depind de nivelul deficitului de apa pe plan local, de sezon si/sau de nivelul de consum.Strategia nationala de irigatii va fi elaborata pentru a se "asigura contorizarea apei captate în agricultura si certificarea autorizatiei publice de captare a apei", se arata în document. "Totodata, apreciem ca în proiectul de lege sunt necesare si alte prevederi referitoare la deficitul de apa si seceta, rezultate din viitoarea politica europeana în domeniu, altele decât cele prezentate mai sus", noteaza initiatorii propunerilor.România, cea mai afectata de seceta dintre tarile europenePotrivit prognozelor europene, România este tara cea mai afectata de seceta dintre tarile europene si a solicitat ca Ministerul Agriculturii sa înceapa procedurile de sprijinire a fermierilor.La 1 septembrie 2012, Guvernul a aprobat  alocarea a 42,8 milioane de euro ca ajutor pentru circa 600.000 fermieri afectati de seceta din ultima perioada, sprijinul fiind de 100 de lei pe hectar, pentru suprafete cuprinse între un hectar si maximum 10 hectare. Sumele necesare au fost prevazute, partial, în bugetul pentru anul trecut, iar alta parte va fi asigurata din bugetul pe 2013.Ulterior, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a anuntat ca investitorii interesati de irigatii si lucrari de îmbunatatiri funciare vor primi înca 60 mil. euro, în urma realocarilor financiare din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Pe termen lung, întreg teritoriul României va fi afectat de deficit de apa"Studiile existente estimeaza potentialul maxim irigabil la 7,9 milioane de hectare. Acest potential a fost estimat având în vedere terenurile pentru care deficitul de umiditate este mai mare de 100 milimetri (1.000 metri cubi de apa la hectar) si panta terenurilor este uniforma si mai mica de 10%. Nu au fost luate în calcul criteriile limitative care concura la aplicarea irigatiilor: solul, conditiile hidrogeologice, sursa de apa (atât calitativ, cât si cantitativ), consumul energetic, conditiile social-economice, cererea si oferta privind apa de irigatii. Toate aceste conditii influenteaza eficienta economica si financiara a lucrarilor ce urmeaza a se realiza.În urma studiilor ulterioare a rezultat ca limita de panta a terenului nu trebuie sa depaseasca 2% pentru a nu declansa procese de eroziune a solului si de aluvionare.Totodata, s-a constatat ca din cele 3 milioane de hectare amenajate pentru irigatii cca 50% nu sunt în prezent viabil economice", se arata în documentul citat.Probleme de rezolvat- Utilizarea mai eficienta a apei prin reducerea pierderilor de apa, îmbunatatirea practicilor de irigare si reciclarea sau stocarea apei- Elaborarea unor planuri de irigare bazate pe evaluarea amanuntita a impacturilor acestora, a disponibilitatii viitoare a apei si a nevoilor de apa ale diversilor utilizatori, tinând cont de echilibrul dintre cerere si oferta- Cresterea investitiilor în eficientizarea sporita a infrastructurii pentru irigatii si în tehnologiile de utilizare a apei si îmbunatatirea gestionarii resurselor de apa.
Publicat de:
Vineri, 04 Ianuarie 2013 - 09:38 AM
 

Ministerul Agriculturii pregateste legea arealelor irigabile | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu