08 Iul 2020 - 06:24       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Scenariu SF pentru curatarea zonelor poluate
   Tipărire
Curierul național Scenariu SF pentru curatarea zonelor poluateAfrodita Cicovschi / afrodita

.cicovschi@curierulnational.roTermenul de decontaminare a siturilor a fost împins din 2037 pâna în 2050În vechea strategie existau aproximativ 575.500 situri contaminate, în cea noua sunt doar 1.683Costul total de decontaminare per sit a fost majorat de la un mediu de 24.061 euro la...  8,31 mil. euroSuntem asi în elaborarea strategiilor, nu si în implementarea lor. La aproape doi ani de la întocmirea primei Strategii nationale pentru gestionarea siturilor contaminate, Ministerul Mediului întocmeste o alta, pentru ca prima nu a putut fi aplicata. Si cum stim deja, orice proiect amânat, asa cum s-a întâmplat si cu cel de realizare a reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, creste considerabil costurile. Fata de prima strategie, costul mediu de decontaminare a siturilor s-a majorat de peste 345 ori, de la un cost mediu de 24.000 euro, la 8,31 mil. euro pe sit, nestiindu-se nici daca, de aceasta data, strategia va putea fi aplicata. De ce? Pentru ca, la câteva luni dupa elaborarea primei strategii, oficialii au descoperit ca nu se cunoaste cu exactitate locul unde sunt amplasate. Altfel spus, stim ce avem de facut, dar nu stim unde.În plus, numarul siturilor potential contaminate, estimate în prima strategie la 575.350, a ajuns la... numai 395, cele stabilite a fi contaminate ridicându-se la 1.287. Concret, în noua strategie se stabileste ca decontaminarea celor 1.683 situri, dintre care 1.287 contaminate si 395 posibil contaminate, va costa 13.994.540.000 euro, în timp ce în vechea strategie se vorbea despre costuri totale de 13.85.037.500 euro pentru decontaminarea a aproape 575.500 situri. Costul mediu aferent primei strategii însuma 24.061 euro, în timp ce, acum, costul mediu de decontaminare s-ar ridica la 8,31 mil. euro."În prezent exista inventariate 1.682 de situri contaminate/potential contaminate, înscrise în baza de date ce cuprinde inventarul national. Acesta actiune a demarat în anul 2007 si numarul siturilor înregistrate este de asteptat sa creasca prin impunerea stricta a unei scheme obligatorii de declarare", se arata în noua strategie de decontaminare a siturilor.În 2011 se credea ca exista 547.083 situri contaminate...Potrivit vechii strategii, elaborate în vara anului 2011, numarul total de situri potential contaminate a fost estimat la 575.350, dintre care se preconiza ca, în urma studiilor, vor fi catalogate drept contaminate peste 95%, respectiv 547.083 situri.În ceea ce priveste domeniile industriale din care provin aceste situri contaminate, vechea strategie preciza, la capitolul activitati pe scara larga, faptul ca 475 dintre cele 500 estimate au drept sursa industria extractiva si 2.375 dintre cele 2.500 situri din cea petroliera.Cifrele privind statistica siturilor potential contaminate provenind din activitati pe scara mica era însa de-a dreptul îngrijoratoare: aproape integral, depozitele de deseuri, curatatoriile chimice, rezervoarele de stocare, depozitele de deseuri la nivelul solului si alte activitati au generat, înainte de 1989, situri contaminate. Statistic vorbind, dintre cele 575.000 de situri potential contaminate, 500.000 provin  din alte activitati pe scara mica, 50.000 din zone sau rezervoare de stocare, 20.000 din depozitele de deseuri si 1.000 din curatatoriile chimice.Conform vechii strategii, pentru gestionarea tuturor acestor situri, România ar fi avut nevoie de aproape 14 miliarde de euro (13.835.037.500 euro), pe care spera sa le obtina din împrumuturi de la Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si alte banci individuale, în cazul BEI si BERD finantarea urmând sa se faca în proportie de 40 - 100%.... acum sunt numai 1.287În noua strategie lucrurile stau însa altfel. Conform datelor postate deja spre dezbatere publica, costurile estimative pentru amplasamentele potential contaminate, în numar de numai 395, se ridica la 2.385.800.000 euro, cu un cost mediu de 6,04 mil. euro pentru fiecare sit. Cele mai multe situri provin din extragerea titeiului (215) si industria deseurilor (96), urmate de industria extractiva (26), cea petroliera (10) si de... agricultura (6), în restul ramurilor economice existând mai putin de 5 situri.În ceea ce priveste costurile estimative pentru amplasamentele contaminate, noua strategie arata ca sunt în numar de  1.287, costurile totale ridicându-se la 11.608.740.000 euro, în medie câte 8,02 milioane euro pentru fiecare. Si în acest caz, cele mai multe situri contaminate descoperite provin din extragerea titeiului (737), industria extractiva (177), industria deseurilor (158), industria petroliera (61), industria metalurgica (29), cea chimica (27), cea energetica (20), agricultura (13) si alte industrii (48).Nici termenele de realizare a decontaminarii nu mai sunt aceleasi, având în vedere ca în prima strategie se vehicula ca termen de finalizare anul 2030, iar acum se vorbeste despre 2050."Scopul acestei Strategii Nationale este acela de a trasa politicile publice în domeniul gestionarii siturilor contaminate pâna în 2015, (definit ca termen scurt); de rezolvare a problemei siturilor care necesita actiune urgenta pâna în 2020, (definit ca termen mediu), si de finalizare a actiunii pâna în 2050, (definit ca termen lung)", se arata în noua strategie.Potrivit celei vechi, decontaminarea urma sa se realizeze în 30 de ani, începând cu anul 2007.Managementul irealizabil al siturilor contaminateCeva mai detaliata fata de prima, noua strategie prevede ca sistemul de management al amplasamentelor contaminate sa cuprinda 4 faze, prima de identificare si înregistrare, a doua de evaluare preliminara, a treia de evaluare detaliata si ultima de remediere."Actiunile de remediere a siturilor din inventarul national trebuie sa se încheie pâna în anul 2050", se arata în documentul supus dezbaterii publice.În prima faza, poluatorul sau ocupantul terenului trebuie sa efectueze un studiu de fezabilitate si sa identifice si  sa efectueze "actiunile de remediere necesare pentru a face inofensive legaturile semnificative ale poluantilor si de a remedia daunele provocate zonelor limitrofe, de sursele de pe amplasament".Potrivit noii strategii, poluatorul sau ocupantul trebuie sa identifice actiunile de remediere pentru fiecare legatura semnificativa a poluantului, intrând în responsabilitatea lui, si sa întocmeasca un Plan de actiune destinat remedierii pentru terenul clasificat ca "zona contaminata".Credite ipotecare pentru finantarea decontaminariiÎn cazul siturilor orfane sau abandonate, Autoritatile Publice Locale vor fi responsabile pentru întocmirea unui Plan de actiune pentru remediere, pe care îl vor trimite Directiei Generale pentru Investitii, care va asigura finantarea exclusiv pentru siturile pentru care ACPM solicita Actiune urgenta de remediere. În acest caz, caietele de sarcini pentru servicii si lucrari vor fi întocmite în cadrul ACPM. Recuperarea costurilor aferente întocmirii Planului de actiune pentru remediere si a reabilitarii siturilor pentru care ACPM nu solicita Actiune urgenta de remediere se poate face prin constituirea unei ipoteci de prim rang pe terenul respectiv si/sau exproprierea pe clauza de utilitate publica de catre Autoritatea Publica Locala.În oricare din cazuri, se va face apel la consilierea din partea expertilor, cu experienta în astfel de lucrari.FalimentDaca aceasta hotarâre va duce la falimentul companiei, se va depune o cerere de finantare la Consiliul Judetean (eventual prin intermediul unei cereri de ajutor de stat).Administratia publica judeteana unde s-a depus cererea va constitui ipoteca de prim rang pe teren si active imobile, pentru a recupera ulterior costurile. Prin vânzarea activelor respective, costurile se recupereaza integral. Când se vinde si se cumpara un teren nou, se propune aplicarea principiului Caveat Emptor începând cu 2006, astfel ca noul cumparator sa devina raspunzator pentru investigarea si reabilitarea terenului si sa ia în consideratie acest lucru la stabilirea pretului de achizitie. Statul va permite noului proprietar sa continue plata ipotecii de stat când se poate demonstra ca persoana este solvabila pentru a administra aceste costuri.Raspundere în comun cu statul"Înainte de 1989, industria României era controlata direct de Guvern. De atunci, amplasamentele au fost privatizate si sunt acum exploatate cu profit de diferite companii. În cazul unor privatizari au fost încheiate contracte pentru a transfera obligatii de mediu noului proprietar/operator", justifica Ministerul Mediului raspunderea statului, precizând ca pentru cuantificarea raspunderii financiare asociate Actiunilor de remediere se vor lua în considerare conditiile de pe amplasament din bilanturile de mediu efectuate la privatizare.Când nu exista un astfel de transfer al obligatiei de mediu prin contractele de privatizare, va trebui luata o decizie cu privire la repartizarea costurilor pentru Actiunile de remediere. Pentru cuantificarea raspunderii financiare asociate Actiunilor de remediere se vor lua în considerare conditiile de amplasament din studiile de mediu (bilanturi de mediu si/sau raportul de evaluarea riscului de mediu) efectuate dupa privatizare, în vederea autorizarii pe linie de protectia mediului.În cazul în care documentatiile mentionate nu pot fundamenta cuantificarea raspunderii financiare, statul va fi tratat ca un poluator suplimentar, iar costurile vor fi împartite, conform criteriilor mentionate în subcapitolul anterior, între noua/noile, companie/companii si MMSC - exclusiv pentru siturile ce necesita actiune corectiva urgenta, si Autoritatile Publice Locale pe siturile pentru care APM nu solicita Actiune corectiva urgenta. Ambelor parti li se va indica sa suporte costurile pentru Actiunile de remediere cerute pentru reabilitarea sitului, conform criteriilor de alocare descrise anterior.
Publicat de:
Miercuri, 21 August 2013 - 09:10 AM
 

Scenariu SF pentru curatarea zonelor poluate | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu