02 Apr 2020 - 13:19       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Romsilva estimeaza venituri de 1,84 mld. lei in acest an
   Tipărire
Curierul național Romsilva estimeaza venituri de 1,84 mld

. lei in acest anAfrodita Cicovschi / afrodita.cicovschi@curierulnational.roÎn proiectul sau de buget, compania îsi propune sa realizeze un profit brut de 159,5 milioane de lei, înregistrând o crestere de 10% comparativ cu cel prevazut a se realiza în anul 2015Valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri este de 913,4 lei, înregistrând o reducere de 4,8 lei, comparativ cu valoarea aprobata în anul 2015Un proiect de hotarâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Romsilva pe 2016, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), prevede ca aceasta va realiza venituri totale de 1.842.500.000 lei, din care venituri din exploatare în suma de 1.839.200.000 lei, nivelul cheltuielilor fiind de 1,683 miliarde lei, din care 1,679 miliarde lei cheltuieli din exploatare.Potrivit documentului citat, la sursele pentru finantarea investitiilor este prevazuta suma de 238,5 mil. lei, din care 88,5 mil. lei din surse proprii, 10 mil. lei din alocatii bugetare pentru investitii acordate conform Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, 35 mil. lei din alocatii de la buget pentru perdele forestiere de protectie, 105 mil. lei din alte surse, res­pectiv: 5 mil. lei din fond de ameliorare si 100 mil. lei din fond de accesibilizare.\'Prin proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 rezulta realizarea unui nivel al veniturilor totale de 1.842,5 milioane de lei, rezultând o majorare de 10% comparativ cu valoarea preliminata a se realiza în anul 2015, iar nivelul cheltuielilor totale este de 1.683,0 milioane de lei, ceea ce duce la o majorare de 10% comparativ cu valoarea preliminata a se realiza în anul precedent. Pentru anul 2016, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva îsi propune sa realizeze un profit brut de 159,5 milioane de lei, înregistrând o crestere de 10% comparativ cu cel prevazut a se realiza în anul 2015. Valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri este de 913,4 lei, înregis­trând o reducere de 4,8 lei, comparativ cu valoarea aprobata în anul 2015”, se arata în nota de fundamentare a proiectului. Se vor recolta 9,36 milioane mc de masa lemnoasaLa fundamentarea elementelor de venituri s-au avut în vedere recoltarea din padurile proprietate publica a statului si proprietatea altor detinatori administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, a unui volum total de 9.360.000 mc de masa lemnoasa, precum si comercializarea de fructe de padure, ciuperci comestibile, plante medicinale, carne de vânat si vânat viu, pastravi de consum etc.\'Din comercializarea în conditii de eficienta atât a masei lemnoase, cât si a celorlalte resurse enumerate mai sus, va rezulta o cifra de afaceri de 1.562.000 mii lei”, se arata în documentul citat.Potrivit acestuia, în categoria \'alte venituri din exploatare” sunt incluse venituri din vânzarea cabalinelor, venituri din valorificarea mijloacelor fixe, venituri din vânzarea activelor, venituri din prestatii aferente împaduririlor, venituri din despagubiri, venituri din penalitati ca urmare a neres­pectarii clauzelor contractuale, ve­ni­turi din imputatii datorita unor lipsuri în gestiune, venituri din taxa de participare la licitatii etc. \'Aceasta categorie înregistreaza o crestere de 11,4%, cea mai mare crestere înregistrându-se la categoria «alte venituri» - 12,0%, unde sunt cuprinse veniturile obtinute, ca urmare a consumului din fondul de conservare si regenerare a padurilor utilizat în special pentru împadurirea terenurilor goale în­registrate în amenajamentul silvic sau a celor preluate în scopul împaduririi, pentru reinstalarea padurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier, pentru efectuarea lucrarilor de ajutorare si de îngrijire a regenerarilor naturale si de îngrijire a culturilor tinere existente, pentru efectuarea lucrarilor de îngrijire a arboretelor tinere, degajari si curatari. În grupa veniturilor financiare sunt cuprinse veniturile din dobânzi, veniturile din dife­rentele de curs valutar, veniturile din sconturile obtinute si alte venituri financiare”, se mai arata în proiectul de buget.Salariati si cheltuieli salarialeRegia Nationala a Padurilor - Romsilva îsi desfasoara activitatea cu un numar minim de personal, 16.621 persoane si 5.614 persoane, lucrând ca sezonieri, în echipe de exploatare si zilieri. Numarul efectiv de personal pe perioada determinata prognozat la finele anului (3.049 persoane) înregistreaza o diferenta comparativ cu numarul mediu de personal pe perioada determinata sus-mentionat ca urmare a activitatilor specifice desfasurate de regie, în care sunt angrenati un numar mare de muncitori sezonieri, pe perioade determinate: activitatea de împaduriri (cu cele doua campanii - de primavara martie-aprilie si de toamna septembrie-noiembrie), precum si activitatea de recoltare a produselor accesorii ale padurii (fructe de padure, ciuperci comestibile etc) care se desfasoara în lunile iulie-septembrie. Cheltuielile privind salariile (599,5 milioane de lei) au fost determinate în functie de numarul mediu de personal pentru anul 2016 (16.621 reprezentând numarul mediu de personal si 5.614 persoane, lucrând ca sezonieri, în echipe de exploatare si zilieri, iar câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 2.246,8 lei.
Publicat de:
Marți, 08 Martie 2016 - 07:04 AM
 

Romsilva estimeaza venituri de 1,84 mld. lei in acest an | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu