11 Dec 2018 - 01:21       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Masa lemnoasa va putea fi valorificata la bursa
   Tipărire
Bursa      Masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietate publica va putea fi valorificata si prin licitatie publica cu preselectie de tipul licitatie electronica, precum si prin vanzarea prin intermediul platformelor electronice sau a pietelor de tranzactionare administrate de bursele de marfuri, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului

.Aceste doua noi tipuri se adauga variantelor clasice de licitatie disponibilie. Incepand cu productia anului 2017, masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata din proprietatea publica se va vinde numai prin licitatii electronice. Plata masei lemnoase contractate se face anticipat exploatarii.     Noile reglementari sunt cuprinse in Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat, de Guvern, printr-o Hotarare.     Actul normativ include, de asemenea, prevederi in scopul asigurarii transparentei comercializarii masei lemnoase. In acest sens, administratorii fondului forestier proprietate publica a statului au obligatia de a asigura publicitatea licitatiilor/negocierilor de masa lemnoasa provenita din acest fond forestier, pe site-ul administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, iar administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale au obligatia de a asigura publicitatea licitatiilor/negocierilor de masa lemnoasa provenita din acest fond forestier, pe site-ul administrat de Asociatia Administratorilor de Paduri din Romania.     Totodata, organizatorii licitatiilor/ negocierilor si agentii constatatori abilitati potrivit legii vor avea obligatia de a transmite, in vederea publicarii pe site-ul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura (Ministerul Mediului), lista operatorilor economici care cumpara masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica si care inregistreaza datorii neachitate la scadenta, precum si a proceselor-verbale de constatare a contraventiilor silvice/faptelor de natura infractiunilor din domeniul silvic.      Potrivit noilor reglementari, este interzisa participarea la licitatii/negocieri pe o perioada de pana la 6 luni a operatorilor economici care cumuleaza 25 puncte de penalizare, stabilite conform modalitatii de calcul a punctelor de penalizare ca urmare a sanctiunilor de natura contraventionala si penale aplicate operatorilor economici, reglementata prin regulament.      Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat de Guvern a fost elaborat avand in vedere urmatoarele principii prevazute in Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicata: valorificarea superioara a masei lemnoase; sprijinirea dezvoltarii rurale prin prelucrarea locala a masei lemnoase; valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar catre operatori economici atestati; un operator economic/grup de operatori economici poate/pot cumpara la licitatie sau negociere, dupa caz, materiale lemnoase doar in cazul in care asigura prin capacitatea proprie procesarea a cel putin 40% din materialul lemnos achizitionat; prioritatea alocarii resurselor de materiale lemnoase din padurile proprietate publica, necesare incalzirii locuintelor populatiei; transparenta vanzarii si comercializarii masei lemnoase; un operator economic/grup de operatori economici nu poate achizitiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masa lemnoasa din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani, in baza actelor de punere in valoare autorizate la exploatare si exploatate la nivel national, indiferent de forma de proprietate; asigurarea cu prioritate de masa lemnoasa pentru producatorii din industria mobilei din paduri proprietate publica a statului, sub forma de material lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat; acestia au drept de preemptiune la cumpararea de material lemnos fasonat, la oferta de pret si in conditii egale de vanzare.   
Publicat de:
Miercuri, 04 Noiembrie 2015 - 07:46 AM
 

Masa lemnoasa va putea fi valorificata la bursa | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu