26 Mar 2019 - 09:09       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Masa lemnoasa aflata in proprietate publica poate fi valorificata la bursa
   Tipărire
Curierul național Masa lemnoasa aflata in proprietate publica poate fi valorificata la bursaTranzactiile se pot face prin licitatii publice de tipul celor electronice sau prin vânzarea prin intermediul platformelor electronice sau al pietelor de tranzactionare administrate de bursele de marfuri

. Masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietate publi­ca va putea fi valorificata si prin licitatie publica cu preselectie de tipul licitatie electronica, precum si prin vânzarea prin intermediul platformelor electronice sau al pietelor de tranzactionare administrate de bursele de marfuri. \'Aceste doua noi tipuri se adauga variantelor clasice de li­citatie disponibile. Începând cu productia anului 2017, masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata din proprietatea publica se va vinde numai prin licitatii electronice. Plata masei lemnoase contractate se face anticipat exploatarii”, a informat Executivul, precizând ca a fost deja adoptat actul normativ.Noile reglementari sunt cuprinse în Regulamentul de va­lorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate pu­blica, aprobat, de Guvern, printr-o hotarâre.Actul normativ include, de asemenea, prevederi în scopul asigurarii transparentei comercializarii masei lemnoase. În acest sens, administratorii fondului forestier proprietate pu­blica a statului au obligatia de a asigura publicitatea licitatiilor/negocierilor de masa lemnoasa provenita din acest fond forestier, pe site-ul www.rosilva.ro. administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, iar administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatilor ad­ministrativ-teritoriale au obligatia de a asigura publicitatea licitatiilor/negocierilor de masa lemnoasa provenita din acest fond forestier, pe site-ul www.ocoalederegim.ro, admi­nis­trat de Asociatia Administratorilor de Paduri din România.Lista cumparatorilor, publicata pe site-ul Ministerului MediuluiTotodata, organizatorii licitatiilor/negocierilor si agentii constatatori abilitati potrivit legii vor avea obligatia de a transmite, în vederea publicarii pe site-ul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura (Ministerul Mediului), lista operatorilor economici care cumpara masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica care înregistreaza datorii neachitate la scadenta, precum si a proceselor-verbale de constatare a contraventiilor silvice/faptelor de natura infractiunilor din domeniul silvic. Potrivit noilor reglementari, este interzisa participarea la licitatii/negocieri pe o perioada de pâna la 6 luni a operatorilor economici care cumuleaza 25 punc­te de penalizare, stabilite con­form modalitatii de calcul a punctelor de penalizare ca urmare a sanctiunilor de natura contraventionala si penale aplicate operatorilor economici, reglementata prin regulament.  Pot participa la licitatii doar operatorii atestatiÎn ceea ce priveste regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat de Guvern, acesta a fost elaborat având în vedere principiile prevazute în Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicata.Acestea sunt valorificarea superioara a masei lemnoase; sprijinirea dezvoltarii rurale prin prelucrarea locala a masei lemnoase; valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar catre operatori economici atestati; un operator economic/grup de operatori economici poate/pot cumpara la licitatie sau negociere, dupa caz, materiale lemnoase doar în cazul în care asigura prin capacitatea proprie procesarea a cel putin 40% din materialul lemnos achizitionat; prioritatea alocarii resurselor de materiale lemnoase din padurile proprietate publica, necesare încalzirii locuintelor populatiei; transparenta vânzarii si comercializarii masei lemnoase.De asemenea, un operator economic/grup de operatori economici nu poate a­chizi­tio­na/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masa lemnoasa din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare si exploatate la nivel national, indiferent de forma de proprietate.Se va asigura cu prioritate de masa lemnoasa pentru producatorii din industria mobilei din paduri proprietate publica a statului sub forma de material lemnos fasonat, pe baza necesarului anual estimat; acestia au drept de preemptiune la cumpararea de material lemnos fasonat, la oferta de pret si în conditii egale de vânzare.
Publicat de:
Joi, 05 Noiembrie 2015 - 06:32 AM
 

Masa lemnoasa aflata in proprietate publica poate fi valorificata la bursa | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu