21 Mar 2019 - 10:55       


 
Navigator 

Căutare 


Advertising. 

 

 

 

Căutare GOOGLE
Salvam cioatele, ca paduri nu prea mai sunt
   Tipărire
Curierul național Salvam cioatele, ca paduri nu prea mai suntAfrodita Cicovschi / afrodita

.cicovschi@curierulnational.roMinisterul Mediului a elaborat un proiect privind înfiintarea unui Consiliu National pentru Silvicultura, care va avea rol strict consultativ, fara conducere, a carui unica competenta va fi de a emite doar avizeNostra Silva, organizatia care se lupta de ani buni sa salveze ce a mai ramas din padurile României, cere ministerului sa îmbunatateasca acest proiect, pe care îl considera penibilAltfel, spune asociatia, ar trebui înfiintate si Consilii pentru Protectia Crengutelor Uscate sau a Cozilor de Topor din Silvicultura, ori pentru Finantarea Partidelor PoliticeMinisterul Mediului a elaborat un proiect privind înfiintarea unui Consiliu National pentru Silvicultura, care, desi ar fi trebuit sa aiba drept scop salvarea a ceea ce a mai ramas din padurile României, pare sa se ocupe mai degraba - si doar cu titlu consultativ - de salvarea cioatelor, dupa cum sustin reprezentantii societatii civile, având în vedere ca acesta nu va avea conducere, fiind pus la dispozitia ministrului de resort dupa bunul sau plac, fara ca vreo entitate cu interes direct în pastrarea \'aurului verde” sa poata avea vreun cuvânt de spus.În opinia Nostra Silva, organizatie non-profit care de ani buni încearca sa salveze ce a mai ramas din padurile României, acest proiect este de-a dreptul \'penibil”, având în vedere ca membrii Consiliului se vor întruni \'la solicitarea conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura” [art. 6 alin (2) din proiect]”; ordinea de zi a sedin­telor este stabilita numai de Mi­nister - \'secretariatul Consiliului este format din doi membri, desemnati de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura” [art. 3 din proiect]”; \'ordinea de zi a sedintei Consiliului se comunica în scris fiecarei organizatii prevazute la art.1 alin.(1) din prezentul ordin, cu cel putin 5 zile lucratoare înainte, prin grija secretariatului” [art. 6 alin. (3) din proiect]”.\'Daca aceasta este linia stabili­ta de Minister, solicitam, pentru a completa aceasta directie necesara \'salvarii” Padurilor României: a) organizarea unui Consiliu National pentru Protectia Crengutelor Uscate; b) un Consiliu National al Cozilor de Topor din Silvicultura; c) un Consiliu National al Hotilor de Padure; d) un Consiliu National al Proprieta­rilor de Cioate; e) un Consiliu National al Abatoarelor de Lemn Taiat Ilegal; f) un Consiliu National pentru Finantarea Partidelor Politice; g) în fine, un Consiliu National al Consiliilor Nationale ale Marilor Specialisti Silvici.Daca Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice îsi revine din hipnoza ROMSILVA si CONSILVA, solicitam organizarea unor noi discutii si consultari, a unei noi dezbateri care sa reuneasca toti factorii interesati de soarta padurilor”, considera Nostra Silva, într-un document remis Curierului National.Potrivit organizatiei, pentru ca acest consiliu sa fie unul reprezentativ pentru sectorul silvic, ar trebui sa aiba ca membri si reprezentanti ai mai multor corpuri sociale si profesionale, res­pectiv ai proprietarilor de paduri, ai administratiei silvice private si de stat, ai sectorului de exploatare si prelucrare a lemnului si ale unor ONG-uri de mediu.\'Consiliul trebuie sa cuprinda de asemenea reprezentanti ai institutiilor de învatamânt superior, de cercetare si reprezentanti ai corpului silvic si Ministerului Me­diului si Schimbarilor Climatice”, propune Nostra Silva.Conducerea ar trebui exercitata prin rotatie, dupa modelul Consiliului EuropeanÎn ceea ce priveste conducerea Consiliului, Nostra Silva propune ca aceasta sa fie exercitata prin rotatie \'cu o periodicitate de 3 sau 6 luni, de catre reprezentantii celor 4 grupuri mari mentionate”. \'Aceasta conducere prin rotatie, dupa modelul Consiliului European, asigura continuitatea agendei Consiliului si ar face posibila reprezentarea în discutii/consultari cu alte institutii/orga­nizatii”, precizeaza ONG-ul.O alta propunere a acestuia priveste ca, pe lânga rolul consultativ în elaborarea actelor normative, Consiliul sa aiba si rol decizional si strategic în monitorizarea eficacitatii implementarii politicilor publice cu privire la paduri. \'Consiliul, din aceasta perspectiva de observator, ar trebui sa asigure calitatea punerii în practica a politicilor publice, trebuind sa aiba si competenta de a face recomandari referitoare la modul de îmbunatatire a acestor politici, precum si de a monitoriza actiunile întreprinse ca urmare a observatiilor sale”, propune Nostra Silva.În opinia acesteia, o functie e­sen­tiala a Consiliului trebuie sa fie cea de reprezentare/comunicare a sectorului în relatiile cu alti factori implicati/ interesati în elaborarea politicilor publice, iar în cadrul unor dezbateri publice Consiliul trebuie sa îsi poata asuma inclusiv comunicarea publica a punctelor sale de vedere. Consiliul ar trebui sa aiba sprijinul Ministerului pentru a avea acces la informatii pu­blice, conform legii speciale - sa devina un partener al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.\'Cu alte cuvinte, independenta Consiliului trebuie sa fie piatra din capul unghiului pe care sa se construiasca aceasta structura. Solicitam Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice sa retina aceste puncte de vedere pentru organizarea viitorului Consiliu National pentru Silvicultura si sa îmbunatateasca în mod semnificativ actualul proiect de act normativ, proiect care, si din punct de vedere juridic, este penibil”, încheie ONG-ul.Principalele prevederi ale proiectului Ministerului MediuluiArt. II alin. (8) din Legea 133/2015, lege care modifica Codul Silvic, stabileste înfiintarea unui Consiliu National pentru Silvicultura.\'Se înfiinteaza Consiliul National pentru Silvicultura ca organizatie profesionala, fara personalitate juridica. Înfiintarea si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii pu­blice centrale care raspunde de silvicultura”.În 21 iulie 2015, Ministerul Mediului si Schimbarilor Clima­tice a organizat o întrunire în care sa fie dezbatut proiectul Ordinului de ministru care sa reglementeze organizarea si functionarea acestui Consiliu.Potrivit Nostra Silva, invitatiile la \'dezbatere” au fost trimise numai specialistilor care au salvat padurile României pâna în prezent, respectiv ROMSILVA (reprezentanta de ing. Balea Codrut); CONSILVA (sindicatele angajatilor din cadrul ROMSILVA – reprezentata de ing. Marian Stoi­cescu); PROGRESUL SILVIC (asociatia inginerilor silvici); ASFOR (Asociatia Forestierilor din România – firmele de exploatare si prelucrare a lemnului); AAP (Asociatia Administratorilor de Paduri – ocoalele private – reprezentata de ing. Fechete Dorel); CARPATISA (sindicatul angajatilor din ocoalele private, afiliat la CONSILVA, reprezentat de ing. Vasile Alexa); PROFOREST (investitorii straini care au cumparat paduri în România).\'Nostra Silva a participat la discutii întrucât cineva a încalcat legea tacerii cu privire la acest proiect - a mai fost prezenta si o organizatie de mediu - WWF”, a precizat ONG-ul, anuntând ca discutiile legate de Consiliul National pentru Silvicultura au fost polari­zate între doua viziuni asupra modului de functionare a Consiliului si a rolului pe care trebuie sa-l aiba acest organism.Ce au sustinut Romsilva si ConsilvaPotrivit Nostra Silva, în cadrul dezbaterilor, Romsilva si Consilva au sustinut înfiintarea unui Consiliu \'cu rol strict consultativ asupra proiectelor de acte normative initiate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice”, care sa furnizeze doar \'expertiza, din care sa faca parte numai ingineri silvici, cu grad profesional de inspectori generali”, si care sa aiba \'un rol pasiv - sa se pronunte numai la cere­rea Ministerului, numeric extins la 21 de membri”, un consiliu \'fara conducere, care sa aiba doar un presedinte de sedinta, apreciin­du-se ca nu este necesara reprezentarea în relatiile cu alte institutii sau organizatii”, \'a carui unica competenta sa fie redusa la activitatea de a emite avize consultative pentru Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice”.Pe de alta parte, proprietarii de paduri au sustinut înfiintarea unui Consiliu al organizatiilor reprezentative din sector, care sa sustina initierea de politici publice, cu rol consultativ în elaborarea actelor normative, dar care sa faca si monitorizarea si evaluarea implementarii politicilor publice; care sa produca si sa ceara analize si studii, cu acces la informatiile publice necesare legislatiei pentru padurile României.Proprietarii de paduri au cerut înfiintarea unui Consiliu cu rol de informare si comunicare cu alte institutii (Parlament, Guvern etc.), inclusiv cu alte ministere, atunci când interesele padurilor si silviculturii trebuie reprezentate; a carei conducere sa fie asigurata prin rotatie de catre organizatiile reprezentative pentru proprietarii de paduri, administratia silvica, sectorul de exploatare si prelucrare a lemnului, organizatiile de mediu (patru grupuri mari), cu un mandat de 3-6 luni, astfel încât Consiliul sa aiba o continuitate în proiecte, dar si fiecare grup reprezentativ sa poata promova/argumenta în cadrul Consiliului proiectele sectoriale specifice.
Publicat de:
Joi, 06 August 2015 - 07:41 AM
 

Salvam cioatele, ca paduri nu prea mai sunt | Autentificare/Creare cont | 0 comentarii
Comentariile aparțin autorilor. Nu suntem responsabili pentru conținutul acestora.
 
 
Acces...

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu